Fibromyalgi FMS

De vanligaste symtomen på FMS

Utmattning & brist på sömn:

Ungefär 90% av personer med fibromyalgi beskriver måttlig eller avsevärd utmattning och brist på energi, att det känns som om man är helt tömd på kraft. En del beskriver att det känns som deras armar och ben skulle vara fastbundna vid stora block.

Precis som värken, varierar tröttheten från dag till dag. Man kan känna sig ganska pigg, men en liten stund senare har tröttheten tagit över. Många beskriver att det är detsamma som den utmattning som kommer med influensa eller vid brist på sömn. Ofta är utmattningen ett större problem än smärtan.

En del av tröttheten beror säkert på att många fibromyalgi patienter sover så dåligt. Generellt kan man säga att människor med fibromyalgi vaknar trötta även om de sovit under hela natten. De kan vara medvetna om att deras sömn har blivit lättare och att de vaknar under natten. Många vaknar på grund av värk eller domningar.

Vetenskapliga studier har visat att de flesta med fibromyalgi har ett onormalt sömnmönster, speciellt när det gäller avbrott i den djupa sömnen. Denna sömn är viktig för kroppens och själens återhämtning.

Det finns flera olika sömnstörningar man kan drabbas av som t.ex. svårighet att somna, upprepade uppvakningar under natten, otillfredsställande sömn och ovanliga drömmar eller mardrömmar.

 

Centrala nervsystemet:

Nästan alla med FMS upplever neurologiska symtom, vilka varierar över tiden när det gäller olika symtom och svårighetsgrad. En del symtom kommer och går, andra försvinner fullständigt efter en tid, och nya kan dyka upp. Neurologisk abnormitet har dokumenterats som avvikelser vid hjärnundersökningar, som visar minskat blodflöde i delar av hjärnan.

De neurologiska verkningarna är oftast inte så stora i början av sjukdomen men besvären tilltar med åren.

Förändring av sinnesupplevelser när det gäller lukt, smak, hörsel och känsel förekommer, många reagerar kraftigt på ljud, ljus och lukter, och många tål inte längre alkohol.

Problem med balansen, avståndsbedömning, yrsel är vanligt förekommande.

Växlingar i humöret är vanliga vid fibromyalgi, man har kort stubin och svårt att stå ut med sig själv och andra. Många känner sig nere, men endast ca 25% har riktiga depressioner, det är samma siffra som för normal befolkningen. Rent generellt följer depressioner och ångest som en följd av fibromyalgi och orsakar den inte. Värk och trötthet är naturligtvis en stor påfrestning för psyket, man är helt enkelt inte sig själv när man plågas av dessa symtom. Symtomen kan även förklaras av försämrad blodcirkulation i centrala delar av hjärna och av brist på signalsubstansen serotonin. Den försämrad blodcirkulationen i hjärna tros även ge upphov till tinnitus (öronsusningar) och tillfälligt försämrad hörsel.

 

Huvudvärk:

Huvudvärk ofta spänningshuvudvärk och migrän är vanliga vid fibromyalgi.

Den vanligaste formen av huvudvärk sitter eller utgår från nacken och strålar sedan fram mot tinningarna eller pannan. Många har också värk och en tryck känsla bakom ögonen.

En annan form av huvudvärk är den som sitter över hjässan och som upplevs som tryckande eller pulserande.

Cirka en tredjedel av fibromyalgi patienterna har dessutom migränsymtom. En del får då särskilda föraningar som tex. synförändringar. Migrän yttrar sig som en intensiv huvudvärk med ljus- och ljudkänslighet, illamående och ofta kräkningar.

Syn och ögon:

Suddigt seende, dimsyn eller svårighet att fokusera blicken förekommer också. Många tror att de behöver nya glasögon, men det är inte där bekymret sitter. Synproblemen varierar dag från dag och de tillfälliga synproblemen beror på störningar hos de hormoner som styr ögonmuskulaturen.

Minne och koncentration:

Precis som vid andra kroniska sjukdomar rapporterar personer med fibromyalgi problem med koncentration.

Minnet kan störas på många olika sätt, speciellt närminnet drabbas, men inte så mycket långtidsminnet. Det är svårt att hålla kvar en tanke, och fullfölja en tankekedja. Man kan ha svårt att följa ett samtal, läsa en bok, det kan vara svårt att finna orden när man talar eller skriver. Man kan ha svårt att minnas vad som sades i telefonsamtalet, eller varför man öppnade skåpdörren.

Svårigheter att koppla ihop namn med ansikten, och tex. använda fel ord från samma grupp som het istället för kall.

Svårigheter att minnas siffror och att följa muntliga instruktioner.

Dessa symtom är mycket störande och oroande och ibland oroas patenten att de drabbats av Alzheimers sjukdom, vilket alltså inte är fallet.

Närminnet och koncentrationsförmågan varierar med allmäntillståndet. Dåliga dagar fungerar det sämre och bättre dagar är det lättare att minnas och koncentrera sig. Många beskriver det som en mental dimma.

Kognitiva problem är speciellt svåra för dem som är vana att lita på sin intellektuella förmåga, och som upplevt mening och tillfredställelse genom sin förmåga att tänka väl och klart.

 

Immunologiska symtom:

Hög eller låg kroppstemperatur, eller känslan av ökad kroppstemperatur utan mätbar feberstegring.

På vintern är det vanligt med besvär av kalla händer, fötter, skinkor och lår.

Problem med kroppens olika slemhinnor, munsår, klåda, svullna körtlar, infektionsbenägenhet och halsont är också vanliga besvär. Rinnande näsa, besvär med muntorrhet, rinnande ögon, torra ögon eller gruskänsla i ögonen, irritationer i hörselgången förekommer också. Allergier mot vanliga substanser eller mot lukter. Vanligast är hösnuva, irritation i ögonens och luftvägarnas slemhinnor och kontakt eksem.

Dessutom kan man få problem med underlivsslemhinnorna, lokala återkommande svampinfektioner eller torra och irriterade slemhinnor. Man misstänker att alla dessa symtom beror på immunologiska störningar.

Vegetativa symtom:

Detta är de funktioner som inte kan kontrolleras medvetet eller med viljan kallas vegetativa. Precis som andra symtom vid fibromyalgi så varierar dessa vegetativa symtom, de kommer och går, och varierar i styrka beroende på de påfrestningar kroppen utsätts för. Man tror att dessa symtom beror på störningar i kroppens reglering av hormonerna adrenalin och/eller acetylkolin.

Vid fibromyalgi är det vanligt med störningar i hjärtrytmen, andning, magsmärtor med svullnader, gaser, omväxlande förstoppning och diarré, ofta kallat colon irritabile smärtsamma eller ofta förekommande urineringar och illaluktande urin är också vanligt.

Fibromyalgi patienter kan också känna domningar och stickningar i händer, armar, fötter, ben och ibland i sitt ansikte. Ibland misstänker läkare att en nerv sitter i kläm, men vid fibromyalgi är det ofta tillfälliga vävnads svullnader som orsakar problemen. Man kan också ha partier som känns som elektrifierade, och känns som att få svagströmsimpulser, vid minsta beröring.

Dessutom förekommer: ben kramper, ”restless legs”, okänslighet i händer och/eller fötter, känsla av att vara svullen, svåra menstruations smärtor, rikliga menstruationsblödningar, PMS och värme vallningar.

Muskulär kraftlöshet:

Upprepade rörelser, speciellt med fingrar eller armar, som att skala potatis, hänga tvätt, plocka ur några tallrikar ur diskmaskinen, utlöser kraftlöshet. Man blir klumpig, fumlig, tappar saker, eller går in i saker. Allting tar mycket längre tid och man behöver en lång paus innan man kan utföra samma arbetsuppgifter igen. Varje muskel som utför ett arbete behöver en period av vila, men denna viloperiod är betydligt längre vid fibromyalgi. De värst drabbade klarar mycket litet. Att städa eller dammsuga ett rum kan ge försämring som varar i flera dygn.

Smärta & värk:

Smärta är det dominerande symtomet vid fibromyalgi.

Den kan finnas i hela kroppen, men har för det mesta startat i en region som skuldror, nacke eller höfter, och verkar sprida sig med tiden.

Smärtan kan beskrivas på en mängd sätt som tex. brännande, utstrålande, molande, svidande, stickande, skärande, gnagande, öm, stel och värkande. Intensiteten av smärtan kan variera, ibland har man en skaplig dag , då smärtan ligger molande i bakgrunden, vid andra tillfällen är värken intensiv och plågsam.

Tillståndet är beroende på en hel del saker som:
vilken tid på dagen det är, väderförhållanden, aktivitets nivå, sömnstörningar och stress, påverkan från andra sjukdomar, mm.

De flesta med fibromyalgi säger att de känner viss smärta hela tiden, 24 timmar om dygnet. Många med fibromyalgi känner smärtan i huvudsak i sina muskler, andra tycker den är värre mot benen, mot benhinnan eller senfästen. Ytterligare andra beskriver värken som att den ligger strax under huden. Dessa patienter ömmar även vid lätt beröring och kan ha svårt att bära åtsittande kläder, de kan till och med ha svårt att stå ut med lätta smekningar och kramar.

Personer med fibromyalgi beskriver ofta att det känns som en ständigt pågående influensa, träningsvärk eller tandvärk. För vissa kan smärtan vara ganska kraftig. Värken sitter i hela eller delar av kroppen den flyttar sig ofta och kan dyka upp i olika kroppsdelar. Ibland sätter sig värken i en kroppsdel man använt mycket för att dyka upp någon annanstans utan att den kroppsdelen varit speciellt aktiv. Upprepade muskelrörelser är svåra att utföra som tex. att vispa, hacka eller hänga tvätt. Många lider av stelhetskänsla, de flesta på morgonen eller efter stilla sittande, men de finns även de som upplever stelhet under hela dygnet.

 

De vanligaste symtomen på FMS är:

 

Muskelvärk
– värken finns i hela kroppen, flyttar sig från dag till dag, och varierar även i styrka och intensitet.

Trötthet
– en trötthet som inte går att förklara med yttre faktorer. Trots att man vilar och tar det lugnt, vill tröttheten inte gå över.

Mag- och tarmbesvär
– Colon Irritabile, irriterad tarm med omväxlande förstoppning och diarré

Sömnstörningar
– vid fibromyalgi kan den djupa sömnen störas. Upp till 80% av patienterna upplever sig ha störd sömn.
De vaknar ofta nattetid och känner sig sällan utsövda på morgonen.

Morgonstelhet
– en stelhet i muskler och leder under de första 30-60 minuterna av dagen. För vissa längre tid än så.

Oro och depression
– går ofta hand i hand med FMS.

Koncentrationssvårigheter
– koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt hos patienter med fibromyalgi.
Ständig smärta, stress och trötthet kan vara viktiga orsaker.

Stickningar och domningar
– ”myrkrypningar”, stickningar och domningar i framför allt händerna.

texten på sidan hämtad från bla: Sofia Olssons sida: http://sofiaolsson.myshowroom.se/?p=163 Mjukdelsrådet och Maries sida om FMS