Samsjukdomar

Samsjukdomar

Det finns ett flertal sjukdomar och syndrom som är vanligt förekommande i samband med fibromyalgi – så kallade samsjukdomar. De vanligaste är:

 • IBS-syndrom/Colon Irritable (irriterad tarm)
 • ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom)
 • Sömnapné
 • Willis-Ekbom Disease, WED (också kallad Restless Legs Syndrome, RLS)
 • TMJ (käkledssyndrom)
 • WAD (Whiplash Associated Disorder)
 • Multipel kemisk överkänslighet (Multiple Chemical Sensitivity, MCS)
 • MFS (myofasciellt smärtsyndrom)
 • Reumatiska sjukdomar (t.ex. Bechtrevs, RA m.fl.)
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Sjögrens syndrom
 • Depression
 • Allergier
 • Migrän
 • Kronisk bihåleinflammation
 • Vulvodyni (brinnande smärta i underlivet)
 • Endometrios
 • Fibrocystisk bröstsjukdom (godartade bröstknutor)
 • Syndromet ”Överaktiv blåsa